Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Informacja Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni

Dyrektor PSP w Bytoni informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawa szkoła ani żaden jej organ (np. Rada Rodziców)  nie może zawierać grupowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.