Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Misja i wizja szkoły

Wizja szkoły

 

Moja szkoła jest moim drugim domem.

Działania szkoły oparte są na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy; rozwijaniu sfery poznawczej, emocjonalnej, zdrowotnej i społecznej, przy zaangażowaniu uczniów, rodziców, wszystkich pracowników szkoły i wsparciu władz lokalnych.

Grono nauczycielskie współpracuje w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły, poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo–opiekuńczych.

Szkoła stanowi centrum kulturalno–edukacyjne wsi, mieszczące się w pięknym, nowoczesnym, funkcjonalnym i dobrze wyposażonym obiekcie.

 

 

Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą:

 • Promującą chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu tolerancji.
 • Przygotowującą młodego człowieka do:
 • poczucia dumy z własnego regionu i miejsca zamieszkania,
 • życia w zjednoczonej Europie,
 • pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami;
 • Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju osobowym.
 • Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
 • Zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Wspierającą ducha partnerstwa między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną a szkołą.
 • Zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia.
 • Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.